Kapitánské průkazy

Kapitánské kurzy

Pro zájemce jachtingu, kteří by si chtěli půjčit plachetnici, nebo motorovou loď a nemají příslušné oprávnění jsou připraveny tzv. kapitánské kurzy, po jejichž úspěšném absolvování obdrží průkaz opravňující k vedení lodi. Pak již pro Vás bude největším problémem zvolit si lokalitu a vhodnou jachtu a můžete vyplout s přáteli nebo s rodinou na první plavbu.

Během kurzů klademe samozřejmě velký důraz na bezpečnost. Kromě klasických kapitánských průkazů na jachty, mohou zájemci získat také průkaz VMP - vůdce malého plavidla a jeho mezinárodní rozšíření. Průkaz VMP umožňuje svému držiteli pohyb nejen po moři, ale zpřístupňuje také vnitrozemské a mezinárodní řeky a jezera. Vůdce malého plavidla je oprávněn vést na všech vodních cestách malá plavidla rozdělená do čtyř kategorií:
1) Kategorie MJ opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a malého plavidla s vlastním strojním pohonem do výkonu 20 kW.
2) Kategorie M opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem.
3) Kategorie SJ opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního pohonu a plachetnice s celkovou plochou plachet do 20 m ².
4) Kategorie S opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohovu a plachetnice.

Typy kapitánských kurzů:

1) Týdenní kurz na plachetnici v Chorvatsku

Tento typ kurzu je obvykle zakončen zkouškou na chorvatském kapitanátu. V případě úspěšného složení zkoušky je zde také vystaven chorvatský průkaz "Voditelj brodice kategorija B", který opravňuje k vedení lodi. Další možností je vykonání praktické zkoušky před jachetním instruktorem a následně v ČR dokončení kurzu teoretickou zkouškou pro získání průkazu vydávaného MD ČR, nebo obojím.

2) Individuální kurz na motorovém člunu nebo plachetnici v Chorvatsku

Tento typ kurzu je obvykle zakončen také zkouškou na chorvatském kapitanátu. V případě úspěšného složení zkoušky je zde také vystaven chorvatský průkaz opravňující k vedení lodi. Kurz trvá 2 - 7 dnů a výběr lodi je přizpůsoben požadavkům zákazníka. I v tomto případě je volitelně praktická zkouška před jachetním instruktorem a následné dokončení v ČR teoretickou zkouškou pro získání průkazu vydávaného MD ČR, nebo obojí. Počet osob pro tento kurz je 1-6.

Jaký průkaz k vedení lodi potřebuji? Každý, kdo se chce stát kapitánem by si měl položit právě tuto otázku. O tom, který průkaz je vhodnější, se vedou dlouhé diskuse. Po skončení kurzu a úspěšném složení zkoušky na chorvatském kapitanátu můžete odjet domů s chorvatským průkazem. Později v ČR po složení teoretických zkoušek a splnění dalších nezbytných podmínek můžete získat průkaz vydávaný MD ČR, jehož získání je časově náročnější. Jako bonus navíc ještě můžete získat průkaz VMP a jeho mezinárodní rozšíření vydávané Státní plavební správou.

Pro koho je kurz určen: Tento kurz je určen převážně pro naprosté začátečníky, kteří se chtějí naučit samostatně vést na moři plachetnici, nebo motorovou loď. Každý kurz je orientován tak, abyste po jeho absolvování a získání průkazu si mohli vést svou vlastní loď popř. si sami vypůjčit charterovou loď.

Chorvatský průkaz: Na závěr kurzu zájemci o chorvatský průkaz absolvují zkoušku na chorvatském kapitanátu. Po úspěšném vykonání zkoušky trvající cca 15 - 20 minut, která se skládá ze základů navigace, colregu a základů obsluhy radiostanice, je úspěšným uchazečům vystaven na počkání chorvatský průkaz "Boat Skipper Categury B" - "Voditelj brodice kategorija B".
Tento průkaz opravňuje držitele k vedení plachetnice, nebo motorové lodi do 30 BT výtlaku v teritoriálních vodách Chorvatska. Obdobně může být uznán i v jiných státech.

Průkaz vydávaný MD ČR: Zájemcům o průkaz vydávaný MD ČR jsou, po úspěšném absolvování praktické zkoušky, vystaveny protokoly potřebné pro následné provedení teoretické zkoušky v ČR. Posléze jsou se zájemci dohodnuty další kroky potřebné k získání průkazu.
Tento průkaz opravňuje k vedení námořní jachty do délky 12 m a do vzdálenosti 10 Nm od pobřežní linie. Vyšší stupně průkazů ("B" a "A") lze získat až po naplutí předepsaného počtu Nm pod vedením (1500 Nm pro průkaz "B") a samostatně (1000 Nm pro "B" a 5000 Nm pro "A").

Podmínky: Kapitánská kurzy obvykle probíhají na moderních plně vybavených 3-4 kabinových plachetnicích typu Bavaria, Elan, Sun Odyssey, Oceanis ap.

Kapitánské kurzy vedou zkušení jachetní instruktoři jmenovaní MD ČR, kteří mají několikaletou praxi a průkaz MD ČR pro oblast "B" nebo "A". Pro přípravu na průkazy jsou samozřejmě používána kvalitní literatura.

V ceně kurzu bývá obvykle zahrnut: pronájem lodi, pojištění lodi, služby jachetního instruktora (kapitána lodi), literatura, lůžkoviny, závěrečný úklid lodi, spotřebované pohonné hmoty za plavby.

Cena nezahrnuje: Především stravu, která se připravuje se ze společných zásob tak, jak je na lodi obvyklé. Posádka zajišťuje samozřejmě stravu i pro kapitána, dopravu do místa konání kursu (individuálně po dohodě účastníků), posádka zajišťuje rovněž dopravu pro kapitána pokud není dohodnuto jinak, eventuelní poplatky za kotvení v marinách, poplatek za vystavení chorvatského průkazu (platí se na místě v hotovosti), poplatek za zkoušku a vystavení průkazu MD ČR. Teoretická intenzivní příprava na zkoušku MDČR a opakování před zkouškou včetně vystavení protokolu o praktické zkoušce a skript pro průkaz MD ČR a také samostatné vystavení protokolu o praktické zkoušce pro průkaz MD ČR.

Kurzu se mohou samozřejmě zúčastnit i osoby, které již kapitánský průkaz vlastní v rámci kondiční plavby pro oživení znalostí před sezónou.

Individuální kurzy: Přesně podle Vašich požadavků (zahrnujících výběr lodě) můžeme zorganizovat individuální kurz pro skupiny alespoň 4 až 5-ti zájemců.

Přeplavby a zdokonalovací plavby: Pro zájemce jsou také připraveny speciální platby zaměřené na získání plavební praxe v oblasti plavby "B" více než 10 Nm od pobřežní linie. Při těchto plavbách se důraz klade na terestrickou nagivaci bez použítí GPS dále od břehu, na střídání hlídek a plánování trasy. Plavby jsou koncipovány jako nonstop plavby s krátkými zastávkami v cílových místech tak, aby zajemci po jejich absolvování měli dostatek praxe plavby náročnějších podmínkách.

Hledání na Moje-Jachty.cz

Chci si zaregistrovat zasílání novinek serveru e-mailem:

2022 © S-GUIDE, s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | powered by iPublisher
O NÁS | PŘIDAT K OBLÍBENÝM | DOPORUČIT STRÁNKY |